doklad pro řízení vozidla v zahraničí

Mezinárodní Řidičský Průkaz

S mezinárodním řidičským průkazem světem bez starostí

Platnost a uznávání v zahraničí Mezinárodní řidičský průkaz vydávaný v České republice je plně v souladu s Vídeňskou úmluvou o silničním provozu a je uznáván ve více než 170 zemích světa. To znamená, že s ním můžete řídit motorová vozidla v těchto zemích bez nutnosti skládat další zkoušky nebo žádat o...